• 5 krachtige elementen

    Dit maakt mijn werkwijze uniek

Elke therapeut heeft zijn eigen werkwijze. Het is belangrijk dat je voelt of mijn manier van werken past bij jullie kind, bij jullie als gezin. Naast de expertise en de therapeutische stroming (in mijn geval therapie dat vertrekt vanuit een integratieve kijk) van waaruit ik werk, is de match of klik met mij van het grootste belang. Mijn manier van werken kan je daar al wat voeling mee geven.

Op de grond


Om in verbinding te gaan en vanuit het oogpunt van het kind/jongere/jongvolwassenen naar de situatie te kijken, werk ik op de grond.

Geen stoelen of tafels die tussen ons in zitten of ons vastzetten in de ruimte. Samen ontmoeten we elkaar op de grond op kussens en matrassen.

Er ontstaat ruimte om te aarden, om te bewegen, om ruimte in te nemen, om van hart tot hart te spreken.Creatief symbolisch


Ik zoeken samen met het kind/de jongere naar een taal die aansluit bij de talenten van elk kind. We zoeken samen naar hoe het kind/de jongere zijn/haar binnenkant kan uitdrukken. Dat kan via woord, spel, pen, papier, klei, fotografie, muziek, enz.

Inzicht krijgen in de gevoelswereld is een essentieel onderdeel van mijn begeleiding.

Gevoelsplekken in de natuur en rituelen worden ook ingezet om processen in beweging te zetten.

De natuur als co-therapeut


Uit onderzoek en ervaring weet ik dat de natuur een helende werking heeft op ons systeem. Ik verdiep me hierin verder via de opleiding EcoSensory Therapy, een wetenschappelijk onderbouwd model om natuur als co-therapeut in te zetten.

Minder en minder kinderen spelen buiten, laat staan in het bos of een meer ongestructureerde plaats in de natuur.

Het kunnen beleven van de natuur, het verbinden met de natuur heeft talrijke wetenschappelijk onderbouwde effecten zoals:

1. stressvermindering

2. prikkeling van de zintuigen (meer in het hier-en-nu)

3. symbool-creatieve spiegel voor eigen processen of (gezins)dynamieken

4. Meer concentratie

5. Meer zelfvertrouwen

6. Minder gedragsproblemen

7. Bevordert het leren omdat via beweging beide hersenhelften actief zijn.

8. Meer uitdagingen om grenzen te leren kennen, grenzen te verleggen

9. brengt natuurbewustzijn mee, waardoor kinderen ook meer zorg en respect krijgen voor de natuur en alles wat er leeft

10. zorgt voor meer positieve sociale interacties en toont talent in actie (tijdens vrij spel)

...

Kortom: de natuur brengt kinderen en gezinnen dichter bij zichzelf en elkaar in verbinding met onze natuurlijke habitat, de natuur.

Tastbaar troostgoed


Indien dit binnen de begeleiding past, maken we samen een troostsymbool om dat wat er niet meer is tastbaar te maken.

Dit ondersteunt het kind/jongere in zijn proces.

Er kan ook in onderling overleg een gepersonaliseerde troostkaart/ herinneringsbroche gemaakt worden, tegen een meerprijs.


Afgestemd opvoeden


Ik kijk vanuit de bril van afgestemd/mild ouderschap naar kinderen en gezinnen.

Vragen kunnen zijn:

  • Hoe kan je binnen jouw gezin ruimte maken voor gevoelens?

  • Hoe stel je gezonde liefdevolle grenzen op ongepast gedrag?

  • Hoe kan je kijken àchter het gedrag dat jouw kind stelt? Wat wilt jouw kind vertellen?

  • Hoe kan je via speltijd meer verbinding creëren binnen jouw gezin?

  • Hoe krijgt zelfzorg als ouder een fundamentele plek in de opvoeding?

  • Enz.