• GROEPSAANBOD

    leren en verbinden

Het is mijn missie om taboes te doorbreken, om moeilijke zaken bespreekbaar te maken.

Dat doe ik door op social media actief te zijn, maar ook door met kinderen, jongeren enerzijds, en met ouders en professionals anderzijds in groep aan de slag te gaan.

Het kan heel helend zijn om als kind of jongere te voelen dat je niet alleen bent met een verlies, of met bepaalde worstelingen.

Het is heel fijn als ouder of professional om inzicht te kunnen krijgen in een kinderhart en hoe je gepast kunt reageren op moeilijke situaties thuis of in de klas. Als je als ouder of leerkracht meer inzicht en praktische handvaten krijgt, dan kan dat ook jou in jouw kracht zetten, waardoor je kinderen en jongeren ook meer kunt laten groeien tot hun authentieke IK.

Ervaringsdagen

Ervaringsdagen

Workshops voor kinderen en jongeren in kleine groep rond thema rouw, verlies, veerkracht en jezelf zijn.

Workshops voor ouders en professionals

Workshops voor ouders en professionals

Vormingen voor scholen en organisaties over rouw en verlies en verbindend communiceren met kinderen en jongeren.